เลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติกง่ายๆ รายได้ดี

ขั้นตอนการเตรียมการ
1. ให้เราหาพื้นที่ว่างขนาดเพื่อทำบ่อขนาด 2×4 เมตร ทำหลุมลึกประมาณ 1 เมตร ตัวบ่อจะเป็นบ่อพลาสติกหรือบ่อปูนก็ได้ เมื่อเตรียมบ่อแล้วให้เปิดน้ำให้เต็มสูงประมาณ 80 เซนติเมตร จากตัวบ่อ
2. หาท่อนต้นกล้วยลงแช่ในน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อดูดซับกลิ่นเคมีจากพลาสติกหรือกลิ่นปูน
3. เมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้วให้นำลูกปลาซิวลงบ่อเลี้ยงได้เลย

สำหรับการให้อาหารลูกปลา ใช้รำอ่อนให้วันละ 1 ครั้ง
อาหารเสริมสามารถนำปลวกมาสับให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นอาหารเสริมเพิ่มโปรตีนให้ปลาซิวได้

ให้เปิดก๊อกน้ำใส่บ่อเป็นประจำ ทำตัวจุกระบายน้ำออกจากบ่อที่ก้นบ่อด้วย นำมุ้งหรือตาข่ายมากันใน ขอบบ่อไว้เพื่อไม่ให้ลูกปลาหลุดออกจากบ่อตามท่อระบายน้ำ และให้ถ่ายน้ำใหม่ในบ่อปีละ 1 ครั้ง เมื่อเลี้ยงไว้ 2-3 เดือนสามารถจับจำหน่ายหรือนำมารับประทานเป็นอาหารได้

การปรับปรุงสภาพน้ำโดยใส่น้ำหมักฮอร์โมนแม่ ½ ลิตร ต่อเดือน
วิธีการทำ
1. ใช้หัวเชื้อ 1 ลิตร ( น้ำ 200 ลิตร+กากน้ำตาล 4 ลิตร+สารเร่งพด 2.1 ซอง ผสมกัน)
2. ใช้ยอดผักบุ้ง,หน่อไม้,หน่อกล้วย (รวมกัน 10 กิโลกรัม) ,ใช้รำละเอียด 2.5 กิโลกรัม
3. ใช้น้ำเปล่า 70 ลิตร , ใช้ฟอสเฟต 10 กิโลกรัม
4. ใช้กากน้ำตาล 10 ลิตร , ใช้เกลือ 2 ขีด

Facebook Comments

แบ่งปัน