จงเลือกคนที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

คนเราทุกคนล้วนต้องมีเพื่อนด้วยกันทั้งนั้น คนที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นมีมากมาย และยิ่งเราใช้ชีวิต
ไปเรื่อยๆเราจะยิ่งรับรู้ได้ว่า คนไหนที่เข้ามาและดีกับเรา หรือคนไหนที่เข้ามาและไม่หวังดีกับเรา
ซึ่งอาจจะใช่ แต่เอาจริงๆ ทุกคนก็คงอยากมีใครสักคนที่คอยรับฟังยามเรามีเรื่องไม่สบายใจ
คอยให้คำปรึกษาเวลาต้องการ

ดังนั้น เพื่อนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตอีกสิ่งหนึ่งเลย บางคนชีวิตจะสำเร็จหรือไม่นั้น..
ขึ้นอยู่กับการคบเพื่อนเลยนะคะ ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือเพื่อนดีเหมือนมีคนช่วยรดน้ำ
พรวนดินให้พลังใจในตัวเราเติบโตงอกงามขึ้น นำเราไปสู่ความสุขความสำเร็จนั่นเอง

บางครั้งเราเพียงต้องการใครสักคนที่คอยให้คำปรึกษา จะมีเพื่อนที่คอยแนะนำแบบไม่เกรงใจ
เพราะถ้าเป็นเพื่อนกันย่อมต้องรับฟังคำวิจารณ์ของเพื่อนได้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าคำวิจารณ์นั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเปล่า เพื่อนที่ไม่ได้คล้อยตามไปกับเราในทุกเรื่อง

ในทุกๆครั้งที่เราเจอเพื่อน ลองสังเกตว่าเพื่อนคนนั้น ได้ทำอะไรดีๆ ขึ้นจากเดิมหรือเปล่า
เช่น อ่านบทความดีๆ มาบอกเราบ้างหรือเปล่า คือ คุยแต่เรื่องใหม่ๆ ที่ไปเจอมาให้เราฟัง
แสดงว่าเพื่อนคนนั้นเค้าคอยพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะคนที่มีการพัฒนาตัวเองตลอด
มีความขยันขันแข็ง สู้งาน รู้จักทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
พึ่งพาตัวเองเป็นคนที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่

ช่วยชักจูงไปในทางที่ถูกต้องจากเพื่อนสักคน ถือเป็นการสนับสนุนความฝันของกันและกันได้อย่างหนึ่ง
ในความฝันบนเส้นทางอาชีพของคนเราที่ต่างกันนั้น บางคนอาจมองว่าไม่เกี่ยวกันเรื่องงานกับเรื่องเพื่อน
ยิ่งหากมีคนช่วยหนุน ช่วยดัน ช่วยเสริมให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ก็ถือเป็นความโชคดีของเราที่มีเพื่อนแบบนั้น

ก่อนจบเรื่องเพื่อนวันนี้ ขอนำเอาคำกล่าวของท่าน พุทธทาสภิกขุที่ว่า

“อั น เ พื่ อ น ดี มี ห นึ่ ง ถึง จ ะ น้ อ ย ดี ก ว่ า ร้ อ ย เ พื่ อ น คิ ด ริ ษ ย า
เ ห มื อ น เ ก ลื อ ดี มี น้ อ ย ด้ อ ย ร า ค า ยั ง ดี ก ว่ า น้ำ เ ค็ ม เ ต็ ม ท ะ เ ล”

เพื่อนดีหาไม่ยากหลอกค่ะเค้าอยู่ใกล้ๆ ตัวเรานั่นแหละ บางทีคุณอาจจะมีเพื่อนแท้ตัวจริงในชีวิตแล้ว
ซึ่งก็ควรจะรักษาสัมพันธภาพดี ๆ แบบนี้เอาไว้ให้เหนียวแน่นให้ได้นานที่สุด

Facebook Comments

แบ่งปัน