พื้นที่ดิน 1 ไร่ ก็รวยได้ หากจัดสรรพื้นที่และบริหารให้ดี

พื้นที่ดิน 1 ไร่ อาจจะไม่มากนัก ในการทำการเกษตร แต่หากจัดสรร
และบริหารการใช้ที่ดินที่ดี ก็จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อใช้จ่ายเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ในพื้นที่ 1 ไร่ จะประกอบไปด้วยพื้นที่ 4 งาน จะมีการแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน

ในส่วน 1 งาน แบ่งไว้สำหรับบ่อน้ำ และที่อยู่อาศัย

ในส่วน 3 งานที่เหลือ จะแบ่งไว้สำหรับการการเพาะปลูก ซึ่งมีการแบ่งเป็นการปลูกพืช 3 ระยะด้วยกัน คือระยะสั้น ระยะยาว และระยะกลาง จะสามารถ สร้างรายได้ในพื้นที่ 1 ไร่ ได้อย่างไร ไปดูกัน

การปลูกพืชระยะยาว
จะเป็นจำพวกไม้เศรษฐกิจ ที่ใช้ระยะเวลากว่าที่จะมีการเก็บเกี่ยวหลายปี หรือใช้ประโยชน์ได้ เช่น สักทอง ย างนา ไม้เต็ง ไม้แดง หรือไม้ประดู่ เป็นต้น โดยต้นไม้เหล่านี้จะเน้น การปลูกตามแนวเขตแดน หรือปลูกเป็นรั้ว ซึ่งพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาว มากถึง 160 เมตร หากเราปลูกต้นไม้ ในระยะ 2 เมตร/ต้น ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจ 80 ต้น ในช่วงระหว่างที่ไม้เศรษฐกิจเหล่านี้ กำลังเติบโต พื้นที่ระหว่างต้น ก็สามารถปลูกมะละกอพันที่มีราคาดี แซมระหว่างกลางได้

ปลูกพืชระยะกลาง
จะเป็นพวกไม้ผล และผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งใช้ระยะการปลูกพอสมควร ส่วนใหญ่แล้ว ใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล เช่น มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น โดยรายได้ จากส่วนนี้จะเก็บไว้ เป็นเงินออม หรือชำระหนี้ หรือเป็นทุนในการซื้อ เครื่องทุนแรงต่างๆ เช่น ระบบน้ำ เป็นต้น

ด้วยข้อ จำกัดของพื้นที่น้อย จึงต้องเน้นทำให้ผลผลิตออก ในช่วงที่มีราคาแพง เช่น การปลูกมะนาว ให้ออกผลในช่วงหน้า แ ล้ ง เดือน พฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น เป็นต้น

ปลูกพืชระยะสั้น
จะต้องวางแผนการปลูก เลือกพันธผักที่เหมาะสม ราคาดี ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า เช่น ถั่วงอก ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง เห็ดนางฟ้า ผักคื่นฉ่าย ผักกาดหอม หรือผักสลัด เป็นต้น

ข้อดีของการปลูกพืช ในพื้นที่น้อย

1.สามารถดูแลและควบคุมการเจจริญเติบโตได้ทั่วถึง

2.สามารถทำได้เองภายในครอบครัว ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ ช่วยเหลือกันได้ง่าย

3.เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ย่อมดีกว่าแบบเดียวแน่นอน

4.เริ่มต้นด้วยแบบเล็กๆ เมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดี และมีประสบการณ์มากขึ้น ก็สามารถ ขยายเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นไปอีก

แต่ทั้งนี้เกษตรกร ควรต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย ไม่ใช้จ่ายเกินตัวด้วย เช่นกันจึงจะทำให้ได้ตามใจต้องการ

Facebook Comments

แบ่งปัน