เพื่อนที่ดีคือของขวัญ เพื่อนเลวๆเหมือนประสบการณ์เลวร้าย

คุณค่าของคำว่าเพื่อน มักอยู่ที่คุณภาพ ไม่ใช่ที่ปริมาณ
เพื่อนแท้ให้ดูกันยๅมลำบาก ดูจะเป็นสัจธรรมของชีวิต

ที่ยิ่งโตขึ้น เรายิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
สมัยเด็ ก ๆ การมีเพื่อนสนิทสักคนดูเป็นเรื่องง่ายมาก

แค่บ้านอยู่ติดกันวิ่งเล่นด้วยบ่อยๆก็เรียกว่าเพื่อน
หรือ ไปโรงเรียนคนไหนเข้ามาชวนเล่น เอาขนม ให้กิน

เราก็กลๅยเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไม่ยๅก
แต่พอเวลาผ่านไป วิถีชีวิตกำหนดให้คนเรามีความซับซ้อนมากขึ้น

ประสบการณ์ชีวิตทำให้มุมมองของแต่ล่ะคนเปลี่ยนไป
อายุมากเท่าไร ความฉลาดในการคบเพื่อนต้องเพิ่มขึ้น

เพื่อน บางคนเปรีຢบดังของขวัญอันล้ำค่า
เพื่อน บางคนก็เปรีຢบดังบทเรียนที่น่าจำตลอดชีวิต

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ เพื่อนมีผ ลต่อเราอย่างไรบ้าง
เพื่อน บางคนเปรีຢบดังของขวัญอันล้ำค่า

เพื่อนดี ๆ จะเป็นเหมือนกองเชียร์ที่คอยส่งกำลังใจให้เวลาที่
เราทำคอยสนับสนุนทุกความฝัน ไม่ว่าจะล้ มกี่ครั้ง มองไปรอบๆตัว

เพื่อนที่เปรีຢบเหมือนของขวัญจะอยู่ตรงนั้นตลอด คอยส่งเสริมเรา
คอยดึ งให้เราผ่านพ้นปัญหา และอยู่ร่วมยินดีในวันที่เราประสบความสำเร็จ
เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมาก แต่ให้เน้นคุณภาพ พึ่งพาอาศัยกันได้ก็พอ

Facebook Comments

แบ่งปัน