แพทย์รามาธิบดี ทำสำเร็จค้นพบวิธีรักษาธาลัสซีเมียแบบใหม่ให้หายขาด

หลายคนเคยได้ยินชื่อและรู้จัก “โรคธาลัสซีเมีย” ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สาเหตุจากได้รับ ยีน ธาลัสซีเมียจากพ่อและแม่ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการ ซีด เหลือง ในรายที่เป็นชนิดรุนแรงจะมีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า
การเจริญเติบโตช้าและมีตับโต ม้ามโตร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหากมีก็น้อยมาก ผู้ป่วยทำได้เพียงประคับประคองโรคเท่านั้น ซึ่งวิธีการรักษาคือต้องถ่ายเลือดและให้ยาขับเหล็กไปตลอดชีวิตนั้น

เณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการแถลงข่าวเรื่อง “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก” ในโครงการวิจัย Gene Therapy in Patients with Transfusion-Dependent β-Thalassemia โดยมีผู้แถลงข่าว ได้แก่ ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Professor Philippe LEBOULCH, High Counselor for Medical Innovation and International Scientific Director of The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมวิจัย

อย่างไรก็ตาม ชนิดของโรคธาลัสซีเมียแบ่งได้ตามความรุนแรงของโรคเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอาการรุนแรงมาก ได้แก่ ฮีโมโกลบินบาร์ทโฮดรอพส์ ฟิทัลลิสเป็นชนิดที่รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่เสียชีวิตในครรภ์มารดาหรือภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด พบว่าทารกมีลักษณะบวมน้ำทั้งตัว คลอดลำบาก ซีด ตับม้ามโต มีรกขนาดใหญ่

2. กลุ่มอาการรุนแรงปานกลาง ได้แก่ โฮโมซัยกัส เบต้า-ธาลัสซีเมียและ เบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี แรกเกิดปกติ จะเริ่มมีอาการตั้งแต่ภายในขวบปีแรกหรือหลังจากนั้นอาการสำคัญ คือ ซีด อ่อนเพลีย ตาเหลือง ท้องป่อง ตับม้ามโต กระดูกใบหน้าเปลี่ยน โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน ฟันยื่น ตัวเตี้ยแคระแกรน ผิวคล้ำ เจริญเติบโตไม่สมอายุ

3. กลุ่มอาการรุนแรงน้อย ได้แก่ ฮีโมโกลบินเอ็ชผู้ป่วยจะมีอาการน้อย เช่น ซีด และเหลืองเล็กน้อย หากมีไข้หรือติดเชื้อผู้ป่วยจะซีดลง

Facebook Comments

แบ่งปัน