น่าชื่นชม นักเรียน ป. 5 ทำกระถางดอกไม้ขาย ส่งตัวเองเรียนหนังสือ

กระถาง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง”ภาชนะที่มีปากกว้างรูปแบบต่างๆ ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ” ทำมาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบายน้ำที่ก้น และมี ถาดรองรับน้ำเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สำหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถทำกระถางต้นไม้ทำจากยางรถยนต์ไม่ใช่แล้ว ไว้ใส่พืชผักสวนครัวโดย ทำเป็นรูปทรงดอกไม้พร้อมสีสันสวยงาม นอกจากจะทำใช้ในโรงเรียนแล้ว ยังสามารถนำออกจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาได้อีกด้วย

เมื่อรายรับน้อยกว่ารายจ่าย รายได้ไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทางออกที่ดีที่สุดคือ “หารายได้เสริม”

 


เป็นไงกันบ้างคะ เด็กคนนี้เก่งไม่ใช่ย่อยเลย ไม่มีงานไหนหรอกค่ะที่ไม่เหนือ่ย งานทุกอย่างมักจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายค่ะ

Facebook Comments

แบ่งปัน