‘กระทรวงแรงงาน’ รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ฟรี! ค่าตั๋วบินไป-กลับ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานด้วยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (lnternational Manpower Development Orgnization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น

และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ทำงานญี่ปุ่นฟรี วุฒิการศึกษาม.6 ไปอยู่ต่างประเทศ ถูกกฎหมาย กรมการจัดหางาน มีเงินเดือน โบนัส600000หลังฝึก ประกาศรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคครั้งที่ 4 #โครงการIMJapan ประจำปี 2562 จบแค่ ม.6 ก็ไปทำงานญี่ปุ่นได้

สวัสดิการและสิ่งดีดีที่จะได้รับ
-ตั๋วเครื่องบินไป ไทย-ญี่ปุ่น-ไทย ฟรี
-สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

-วุฒิการศึกษา ม.6
-มีเงินเดือนให้ทุกเดือน

-ฝึกครบ3ปีโบนัส 600,000 เยน
-ได้ประสบการณ์ที่ดี

-ถูกกฎหมายโดยกรมการจัดหางาน
-ไม่ผ่านนายหน้า
-ของรัฐบาลไม่มีหลอกลวง

โครงการดูแลโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย โอกาสดีๆมาถึงแล้ว อย่ารอช้ารีบสมัครก่อนหมดเขต ติดต่อได้ที่สมัครได้ที่กรมการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด รับสมัคร 2-10 กันยายน 2562

เงินเดือนได้รับทุกเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของญี่ปุ่น
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน
*ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้สมัครให้ครบ

*รับสมัครในเวลาราชการ
*เพศชายเท่านั้น

รายละเอียดและเอกสารในการสมัครที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/33wco0N

Facebook Comments

แบ่งปัน