“ฉลาดเหมือนแม่” นักวิจัยพิสูจน์แล้วว่า ลูกจะสอบทอดสติปัญญาจากแม่ได้มากกว่าพ่อ

“ฉลาดเหมือนแม่” นักวิจัยพิสูจน์แล้วว่า ลูกจะสืบทอดสติปัญญาจากแม่ได้มากกว่าพ่อ

แท้จริง คนมีสติปัญญา ไม่ใช่คนที่รู้ว่า คนนั้นโง่ คนโน้นฉลาด คนนั้นทำดี คนโน้นทำไม่ดี คนนั้นทำผิด คนโน้นทำถูก การรู้อย่างนั้น นักปราชญ์ท่านไม่สรรเสริญเลยว่า ผู้นั้น เป็นคนมีสติปัญญา เพราะความรู้เช่นนั้น ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ตัวเขาเลย มิหนำซ้ำ อาจกลายเป็นโทษ ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใจได้

เมื่อใดก็ตามที่ใครๆมารู้ว่า เราทำอย่างนั้นไม่ดี เราพูดอย่างนั้นไม่ดี เราคิดอย่างนั้นไม่ดี นั่นแล ผู้เช่นนั้น ได้ชื่อว่า เป็นคนมีสติปัญญาเกิดขึ้นบ้างแล้ว สติปัญญาเป็นธรรมชาติเร้นลับอันหนึ่ง เมื่อใดที่สติปัญญาเกิด เมื่อนั้น เราจะต้องเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง และจะทำการแก้ไขได้ไปโดยลำดับ

เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ยีนที่มีผลต่อความฉลาดของมนุษย์จะรวมกันอยู่ที่โครโมโซม X โดยเพศหญิงนั้นจะมีโครโมโซม X ถึงสองตัว ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีโครโมโซม X เพียงตัวเดียว นักวิจัยจึงระบุว่า พันธุกรรมของแม่นั้นเป็นตัวกำหนดความฉลาด และอาจสรุปได้ว่าระดับสติปัญญาความฉลาดของลูกนั้นมาจากทางแม่มากกว่าทางพ่อ ซึ่งงานวิจัยชิ้นล่าสุดของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง!

อย่างไรก็ตาม พันธุกรรมไม่ใช่ปัจจัยกำหนดสติปัญญาเพียงอย่างเดียว เพราะ 40 -60 เปอร์เซ็นต์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูด้วย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่า ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างแม่กับลูก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของสมองบางส่วน เด็ก ๆ ที่อารมณ์ดี ได้รับความสุขจากแม่จะมีสติปัญญาที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความฉลาดที่ลูกจะได้รับจากแม่นั้นไม่ได้มาจากยีนทางกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียว แต่ความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างลูกกับแม่ ที่ทำให้ลูกมีความรู้สึกปลอดภัย ทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการแก้ปัญหา และคุณแม่ที่ให้ความสนใจ ช่วยลูกแก้ปัญหา หรือมีส่วนแสดงความคิดเห็นกับลูก จะเป็นส่วนเพิ่มเติมศักยภาพและระดับสติปัญญาของลูกได้มากขึ้น

ถึงแม้จะมีข้อสรุปออกมาว่าลูกฉลาดเหมือนใคร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อจะไม่มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงลูกนะคะ เพราะบุคลิก พฤติกรรม นั้นเป็นพันธุกรรมที่ลูกจะได้จากยีนของพ่อเป็นหลัก ดังนั้นไม่ว่าลูกจะออกมาฉลาดเหมือนใครหรือมีพฤติกรรมแบบไหน การที่ลูกจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งสองคนด้วย

โดยยีนความฉลาดที่ตกทอดจากแม่สู่ลูกจะพบได้มากในบริเวณ Cerebral Cortex (เปลือกสมอง) ซึ่งเป็นส่วนที่คอยสั่งการใช้ความคิดเชิงตรรกะ เช่น การเรียนรู้ภาษาหรือการวางแผน เมื่อเปรียบเทียบกับยีนที่ตกทอดมาจากพ่อแล้ว นักวิจัยพบว่าเซลล์ที่มียีนของพ่อในบริเวณระบบลิมบิค (Lymbic System) จะเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับกลไกการสืบพันธุ์ อาหาร และความโกรธเกรี้ยว นอกเหนือจากนี้นักวิจัยระบุว่าเซลล์ของพ่อและของแม่นั้นไม่ใช่เฉพาะแตกต่างในด้านสติปัญญา แต่แตกต่างกันในด้านนิสัย การกิน ไปจนถึงความจำด้วย

Facebook Comments

แบ่งปัน