เทคนิคการขุดบ่อ ให้มีน้ำใช้ตลอดปี ไม่หวั่นแม้หน้าแล้ง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสำหรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝน ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ กับน้ำทะเล หรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแล้งจึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัยแล้งได้ แต่เราก็มีวิธีและแนวทางแก้ไขอยู่เหมือนกัน ไปดูกันเลย

การขุดบ่อน้ำนี้เป็นการขุดที่ได้รับการแนะนำมาจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้อธิบายหลักการที่จะทำให้ขุดบ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ทำกินอีกด้วย

ซึ่งหลักการขุดบ่อน้ำเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นมีรายละเอียดดังนี้
–ควรขุดเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณลุ่มแม่น้ำโดยสังเกตว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีกรวดหรือหินเล็กๆถูกพัดพารวมกันตรงนี้หรือไม่

–ควรขุดให้ได้ความลึกประมาณ 4-5 เมตรถือว่าจะเหมาะสมเพราะถ้าหากตื้นกว่านี้จะไม่สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอที่จะไว้ใช้ในหน้าแล้งเพราะว่าน่าจะมีการระเหยทุกวันวันละ 3 มม.

– การขุดดินขึ้นมานั้นจำเป็นจะต้องวางไว้รอบสระให้ห่างจากขอบจะประมาณ 1-2 เม็ดเพื่อการบินไม่ให้ไหลลงไปและกองดินนั้นจะปิดขอบสระจนหมดเพราะน้ำนั้นจะไม่สามารถเข้าบ่อได้

– สำหรับความลาดเอียงของบอลนะอยู่ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ถ้าหากมีความลึกประมาณ 4 เมตรขึ้นไปจำเป็นจะต้องขุดให้มีแต่พักป้องกันตลิ่งทรุดในช่วงที่มีน้ำน้อยในหมอด้วย

ตัวอย่างบ่อน้ำในแบบต่างๆ

ตัวอย่างสระน้ำที่ 1 ขุดสระไว้ข้างห้วยขนาดเล็ก ระดับน้ำในบ่อจะเท่ากับห้วยข้างๆ จะทำให้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีได้

ตัวอย่างสระน้ำที่ 2 สำหรับสระนี้เป็นสระห้วยขนาดใหญ่มีข้อเสียคือในหน้าแล้งนั้นน้ำในหัวจะลดลงมากเพราะจะดึงน้ำในสระไปไว้ในห้วย

ตัวอย่างสระน้ำที่ 3 ขุดสระพื้นที่ที่เป็นดินทรายต้องระวังในเรื่องของขอบสระที่จะพังทลายลงมาเรื่อยๆแล้วจะทำให้ตื่นง่ายมากกว่าการขุดในพื้นที่อื่นๆ

Facebook Comments

แบ่งปัน