จงแผ่เมตตา แม้ชีวิตจะเเย่ ก็จะสามารถกลับมาได้ อ่านให้จบแล้วคุณจะเข้าใจ

การแผ่เมตตา ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยน เยือกเย็น และได้พบกับความสุขทางใจไปด้วย ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์ อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกัน รักใคร่กันฉันพี่น้อง และหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกัน ปราศจากความระแวกันและกัน เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง

ให้ทำหลังจากทำบุญ หรือสวดมนต์ หรือเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแล้ว

ข้าพเจ้าชื่อ……. นามสกุล……. ในภพชาติปัจจุบันนี้ได้เกิดมาใหม่ในตระกูล (บอกนามสกุล)…………. ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และขอให้พระแม่ธรณี เทพเทวา ทุกท่านทุกพระองค์ โปรดเมตตากรุณา มาร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมกับเป็นทิพย์พยานในการอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในคราวครั้งนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิด

ด้วยอานิสงส์จากการสมาทานศีล 5 และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัติเคยสร้างมา เคยสำเร็จในบุญกุศลนั้นๆ แล้ว ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี และในคราวครั้งนี้ก็ดี ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนำส่งให้กับข้าพเจ้าเองในปัจจุบันนี้ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก ปราศจากโรคภัยทั้งปวง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยเงินทองและปัจจัย 4

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศล นำส่งให้กับดวงจิตทุกท่าน ที่สืบสายเลือดตระกูลของข้าพเจ้า ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือละสังขารไปแล้วก็ตาม จงได้รับกุศลผลบุญทันทีโดยทั่วกัน ณ เวลานี้ ผู้ที่มีทุกข์จงพ้นจากความทุกข์นานาๆ ทั้งปวงทันที ผู้ที่มีความสุขอยู่ก็จงมีความสุขในทุกด้านโดยทันที

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้กับสัมมาอาชีพทุกอาชีพที่บุคคลในตระกูลของข้าพเจ้าได้กระทำเพื่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวสืบต่อกันมาจนถึงตัวข้าพเจ้าเอง

หากการประกอบสัมมาอาชีพของตระกูลข้าพเจ้าและการประกอบสัมมาอาชีพของข้าพเจ้าเอง ทั้งที่ตั้งใจก็ดีและไม่ได้ตั้งใจก็ดี ที่ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ทุกข์ในปัจจัย 4 และทุกข์ในความเป็นอยู่ หรือสร้างความทุกข์ทรมานใดๆ ให้กับทุกท่าน.

ข้าพเจ้าผู้เป็นลูกเป็นหลานก็ขออโหสิกรรม พร้อมทั้งขอแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลในคราวครั้งนี้ นำส่งให้กับดวงจิตของท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทุกท่าน เมื่อได้รับแล้วโปรดเมตตาให้อภัยทานอโหสิกรรม ปลดปล่อยสัญญากรรม ให้กับตระกูลของข้าพเจ้า ตัวของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนด้วยเถิด.

ขอให้ตั้งใจทำและหมั่นทำเป็นประจำเพราะก่อนชีวิตจะรุ่งเรืองมารมันจะมาสกัดทุกรูปแบบ ที่จะให้เลิกทำแม้คุณ จะถูกกดดันด้วยเรื่องการเงินอย่างไรก็ขอให้อดทนอย่าท้อ ถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจ บริวาร ลูกค้า ที่มาติดต่อ แผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเรา ให้เพื่อนร่วมงานด้วย ให้เจ้านาย ฯลฯ ทุกวันเป็นประจำ ถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังงานจิตที่ดี ทำทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็ว…และถึงขอพรให้ตัวเอง

Facebook Comments

แบ่งปัน