คลังเตรียมปรับหลักเกณฑ์บัตรคuจu ให้เหมาะสม เน้นดูแลผู้สูงอายุ-ผู้มีรายได้น้อย

“คลังเตรียมปรับหลักเกณฑ์บัตรคuจuให้เหมาะสม เน้นดูแลผู้สูงอายุ-ผู้มีรายได้น้อย เชื่อคuส่วนมากใช้ถูกวัตถุประสงค์ในการจับจ่ายซื้อของ อุปโภคบริโภค”

เมื่อ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำเงินในบัตรไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า อาจจะเป็นคuส่วนน้อยและมีไม่มากนัก ซึ่งการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรเป็นส่วนของผู้ใช้

และส่วนมากการจับจ่ายใช้สอบก็ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ใช้ เป็นค่าครองชีพที่จำเป็น ใช้ซื้อเครื่องอุปโคภบริโภคที่จำเป็นทั้งนี้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีการติดตามดูแลข้อมูลว่าใครรับเงินไปใช้จ่ายที่ไหน อยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายการสินค้าให้มีความเหมาะสมมากขึ้นหลังเกิดกรณีดังกล่าวโดยอาจจะให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง และจะไปปรับสวัสดิการให้ตรงจุดมากที่สุด คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้สูงวัย และออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสม

โดยนายอุตตม ย้ำว่า การเติมเงินเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้สูงอาย และ กลุ่มผู้ที่เลี้ยงดูบุตร ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ

Facebook Comments

แบ่งปัน