วิธีการสอนให้เด็กรักและเคารพสัตว์ตั้งแต่อายุยังน้อย

ในปัจจุบันคนเรานิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านมากขึ้นโดยการเลี้ยงให้อยู่ร่วมกันกับคนในบ้านมากขึ้น ร่วมกับเด็กก็เช่นเดียวกัน เราจึงควรปลูกฝังให้เด็กรักและเครารพสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเข้ากันได้ดีไม่ทำร้ายกัน แต่อย่างไรก็ดีในบ้านทุกหลังที่มีเด็กอายุต่ำกว่าสองปีที่มีสัตว์เลี้ยงเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงในบ้านของเขา ผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเล็ก ๆ มักจะต้องสอนเด็กของคุณว่าสัตว์ไม่ใช่ของเล่น เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนกับเขา

เชื่อว่าการที่ผู้ปกครองสอนเด็กให้รักสัตว์สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีการต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

ทำเป็นตัวอย่าง

เด็กๆ เรียนรู้พฤติกรรมจากพ่อแม่ เราควรสอนให้เขารักและเคารพสิ่งมีชีวิตของเขา ให้เขามีความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาด้วยการไม่แสดงอาการที่ไม่ควรทำต่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่นไม่ผลักสุนัขออกถ้าเขาต้องการมาเล่นด้วย

พาไปเที่ยวสวนสัตว์

พ่อแม่ควรพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวสวนสัตว์บางในวันหยุดเพื่อเป็นการสอนการใกล้ชิดสัตว์ชนิดต่าง ๆ ว่าเขาควรปฏิบัติติตนอย่างไรเมื่ออยู่ร่วมกับสัตว์

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจสัตว์มากขึ้นว่าสัตว์ต้องการอะไรแล้วเราจะทำอย่างไร เป็นวิธีการที่ดีที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของสัตว์ผ่านการอ่าน การดูสารคดี ที่สะท้อนชีวิตสัตว์ได้อย่างดี

ให้ตุ๊กตาสัตว์แก่เด็ก

สำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้ที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นั้น ตุ๊กตาสัตว์เป็นสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความเมตตาและดูแลมันเป็นดีราวกับเป็นสัตว์จริง ๆ

สอนเขาว่าควรทำอย่างไรถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม

สัตว์เลี้ยงมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี หากคุณไม่อย่างให้เด็ก ๆ ไปรบกวนสัตว์เลี้ยงคุณควรสอนเขาว่าให้สุนัขคำรามหรือแมวต้องเกา ให้เด็ก ๆ นั่งอยู่นิ่ง ๆ รอให้สัตว์ทำติอไป ไม่ควรไปทำความรุ่นแรงกับสัตว์

สร้างสถานที่ที่ปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณ

ให้คุณแน่ใจว่าในบ้านมีสถานที่ที่ปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้พักผ่อน ห่างจากมือของเด็ก ๆ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้ผ่อนคลายกับช่วงเวลาแห่งความสงบไร้การรบกวน สัตว์เลี้ยงของคุณจะได้อารมณ์ดี

ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในดูแลสัตว์เลี้ยง

ให้เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเป็นการสอนให้เขามีส่วนร่วมในการให้อาหาร อาบน้ำ พาเดินเล่น สอนให้เขาเข้าใจกิจวัตรนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสัตว์จะมีความสุข

จงคงที่

คุณค่าของการสอนให้เขารักสัตว์แบบนี้ เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่เพียงแต่แสดงความรักต่อสัตว์ เขาจะแสดงต่อชีวิตอื่น ๆ จะเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งที่พบเจอ ด้วยการปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็ก จะทำให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดี

คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี่มีความสำคัญหรือไม่ที่เราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องสอนให้เด็กเคารพและรักสัตว์ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อปลูกฝังการมีจิตสำนึกต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขาเอง

เรียบเรียงโดย : OHOjingdi

แหล่งที่มา : genial.guru

Facebook Comments

แบ่งปัน