ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

คัดลอก

เหรียญย่อมมีสองด้าน ทุก ๆ อย่างย่อมมีด้านที่ดีและไม่ดี และนี่ก็คือภาพถ่ายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ที่สื่อให้เห็นถึงความแตกต่างบนโลกของเราได้อย่างชัดเจน บางภาพก็ฮา บางภาพก็เล่นเอาซะจุกกันเลยทีเดียว

แต่ที่แน่ ๆ คือแต่ละภาพล้วนแล้วแต่จะสามารถสื่อความหมายออกมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

1. ความแตกต่างทางกรรมพันธุ์

2. ความแตกต่างของฤดูกาล

3. ความแตกต่างของสีน้ำทะเล

4. ความศิวิไล กับความเรียบง่าย 

5. ความเป็นจริง กับเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

6. ความแตกต่างของพันธุกรรม

7. ความวุ่นวาย กับป่าที่สมบูรณ์

8. กาลเวลาเปลี่ยนใหม่ สิ่งใหม่ ๆ ก็เข้ามาแทนที่

9. ความแตกต่างตามของการแต่งกาย

10. ความแตกต่างทางรสนิยม

11. ความเรียบง่าย กับความวุ่นวาย

12. ความแตกต่างทางกาลเวลา

13. ความแตกต่างทางฐานะ

14. ความแตกต่าง ทางสังคม 

15. ความแตกต่างของโลกด้านบน และด้านล่าง

16. เส้นแบ่งเขตระหว่างคนรวยและคนจน 

17. ถนน 2 เส้น ที่สุดท้ายก็มาบรรจบกัน 

ที่มา funnyphoto